Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 8 octombrie, 2015

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie la cea de-a șaptezecea aniversare

În a doua parte a zilei de opt octombrie, cu binecuvîntarea Înaltpreasfințitului VLADIMIR, Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, PS IOAN, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Moldovei a participat la celebrarea celor șapte decenii de glorioasă activitate a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”.

La manifestarea festivă, desfășurată în incinta Palatului Național, PS IOAN a transmis Dlui Rector Ion ABABII mesajul de felicitare și de binecuvîntare al Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, dorind tuturor profesorilor și studenților acestei prestigioase instituții de învățămint succese remarcabile și pe viitor.

Sursa: http://ioanmosnegutu.info/