Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:14, sâmbătă, 23 iunie, 2012

Universitatea „Constantin Stere” la popas aniversar

ÎPS Mitropolit Vladimir a adresat un mesaj de felicitare cu prilejul aniversării a 15-a de la fondarea Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”:

Cu ocazia celei de a cincisprezecea aniversări din ziua fondării Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”, vrem să aducem cele mai sincere felicitări întregului colectiv pedagogic în frunte cu domnul rector Gheorghe Avornic, profesor universitar.

Pentru o instituţie de învăţământ superior cincisprezece ani sunt doar un început, însă un început promiţător pentru educarea unei pleiade de specialişti tineri, entuziaşti şi competenţi, care să contribuie la dezvoltarea şi propăşirea ţării.

Pe majoritatea profesorilor care activează în această instituţie îi cunoaştem ca buni creştini, cetăţeni responsabili şi profesionişti ai vocaţiei lor. Tocmai aceste calităţi ale domniilor lor ne fac să credem că scopul Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” de a insufla studenţilor dragostea şi respectul pentru valorile general-umane prin valorificarea şi insuflarea unor cunoştinţe absolut necesare într-o societate modernă, va fi realizat pe deplin.

La acest frumos popas aniversar urăm tuturor celor care şi-au asumat înalta responsabilitate de a se angaja în procesul de educare a tinerei generaţii multă înţelepciune şi perseverenţă, iar cunoştinţele pe care le vor oferi, să fie  în spiritul Evangheliei şi al bunei înţelegeri între oameni.

Cu deosebit respect,

 VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE

*****

Sâmbătă, 23 iunie, la PalatulRepublicii a avut loc partea festivă a aniversării, la care au participat savanţi şi oameni de cultură din ţară şi de peste hotare.

La eveniment a fost prezent Părintele Octavian Moşin de la Biserica „Întâmpinarea Domnului” din incinta USM, care a transmis mesajul de felicitare al Mitropolitului.

Totodată, a fost înmânată Medalia „Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt” pentru dl Gheorghe Avornic, rectorul universităţii, care este şi un bun creştin, dintr-o viţă de slujitori ai Bisericii, ctitorind mai multe biserici din republică.

Domnul profesor Gh. Avornic a mulţumit ierarhului pentru apreciere şi pentru binecuvântare, menţionând că doar cu ajutorul Celui de Sus a reuşit să treacă prin diverse ispite şi greutăţi ale vieţii.