Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:30, vineri, 20 noiembrie, 2015

Ultima promoție de cursanți au jurat Credinţă Patriei la Centrul Instructiv al Departamentului Instituţiilor Penitenciare

descărcareAstăzi, 20 noiembrie 2015, după trei luni de instruire, 24 de cursanţi ai Centrului Instructiv a Departamentului Instituţiilor Penitenciare, au depus jurămîntul privind satisfacerea serviciului cu devotament, dăruire de sine, întru respectarea drepturilor şi demnităţii umane.

Ceremonia semnifică absolvirea cursurilor de pregătire iniţială a ultimei promoții de subofițeri, nou încadrați în cadrul subdiviziunilor DIP din acest an.

Subofițerii au urmat cursurile în perioada 17 august – 20 noiembrie 2015, luînd parte la lecţiile teoretice, desfășurate în cadrul Centrului Instructiv, cît şi la stagiile de practică, fiind repartizaţi  în diferite instituţii penitenciare din țară.
La ceremonialul de depunere a jurămîntului, directorul interimar al DIP, Alexandru Pînzari a înmînat absolvenților, vădit emoționați, diplome și certificate de absolvire a cursului de instruire.

Directorul interimar al DIP şi-a exprimat convingerea că noii angajați vor înfrunta greutățile carierei militare și vor manifesta disciplină executorie, răspunzînd cu siguranţă tuturor exigențelor înaintate pe parcursul satisfacerii serviciului în cadrul sistemului penitenciar.

Șefa Direcţiei resurse umane din cadrul DIP, Larisa Frija, șefa Centrului Instructiv, Tatiana Todița şi membrii corpului profesoral ai instituției au venit cu discursuri de felicitare, urări de bine și cu cuvinte de laudă dedicate cursanților.

La rîndul lor, doi dintre cursanți au venit cu un mesaj de mulțumire în fața înalților oaspeți și a întregului corp profesoral, care pe parcursul perioadei de studiu au manifestat răbdare, i-au încurajat și au depus o muncă imensă întru dezvolarea lor profesională.

La finele evenimentului, cu o rugăciune de binecuvîntare a venit preotul capelan al Centrului Instructiv, Protoiereul Teodor Spătaru, stropindu-i din plin cu apă sfințită.

De menționat că, pregătirea inițială a subofițerilor nou angajați are ca obiectiv formarea abilităților și competențelor profesionale necesare pentru fiecare angajat al Sistemului Penitenciar.