Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:34, vineri, 29 noiembrie, 2013

Smerenia făţarnică

Apoi unul dintre fraţi l-a întrebat: „Spune-ne, ce ai gândit şi ce ai simţit  când ai fost alungat, iar mai apoi chemat înapoi?” El le răspunse: „Mi-am amintit că sunt asemenea unui câine care iese când este izgonit şi vine când este chemat.”

Preacuviosul Ambrozie de la Optina istoriseşte despre un monah care neîncetat spunea despre sine: „Oh, eu cel nevrednic!” Odată egumenul, venind la trapeză şi văzându-l, l-a întrebat: „Dar tu, de ce te afli aici cu sfinţii părinţi?” Monahul, jignit, i-a răspuns: „Oare, nu sunt şi eu dintre ei?!” În opoziţie cu aceasta, adevărata smerenie lucrează în chip cu totul diferit. Iată un exemplu: Un monah oarecare, având adâncă smerenie şi viaţă sfântă, a sosit în vizită la o mănăstire. A intrat în biserică să se roage, iar când fraţii s-au aşezat la cina frăţească a  dragostei s-a aşezat şi el. Unii dintre fraţi au început să se întrebe: „Dar acesta ce caută aici?” Şi i-au spus monahului: „Ridică-te şi iesi  afară!” El s-a ridicat şi a ieşit. Alţii dintre fraţi  însă, întristându-se din pricina izgonirii fratelui, l-au chemat înapoi. Fără a arata în vreun fel că s-ar fi socotit jignit, s-a întors. Apoi unul dintre fraţi l-a întrebat: „Spune-ne, ce ai gândit şi ce ai simţit când ai fost alungat, iar mai apoi chemat înapoi?” El le răspunse: „Mi-am amintit că sunt asemenea unui câine care iese când este izgonit şi vine când este chemat.”

(Arhimandrit Serafim Alexiev, Despre mândrie şi smerenie, Editura Sofia,  p. 128)

www.doxologia.ro