Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:51, sâmbătă, 18 august, 2012

Slujbă praznicală prilejuită de cea de a 60-a aniversare a Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir

În dangăte de clopot și deosebită bucurie duhovnicească, numeroși creștini și clerici ai Catedralei “Nașterea Domnului” au întâmpinat pe ÎPS Mitropolit Vladimir, care a participat la o Liturghie praznicală cu ocazia aniversării celor 60 de ani de la nașterea Înalt Prea Sfinției Sale.

După serviciul divin, Vlădica Vladimir a primit felicitările numeroșilor slujitori și credincioși prezenți la Catedrală, printre aceștia numărându-se și PS Petru, Episcop de Ungheni și Nisporeni, care a venit către Înalt Prea Sfinția Sa cu un emoționant cuvânt de felicitrare, urându-i Întâistătătorului viață îndelungată și cât mai multe realizări bineplăcute pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, dar mai ales mulțumindu-i pentru toată truda pe care o depune pentru luminarea și îndrumarea clerului și poporului binecredincios. Cu acest prilej, Prea Sfințitul Petru l-a decorat pe Mitropolit cu cea mai înaltă distincție a Eparhiei de Ungheni și Nisporeni – Medalia “Sf. Cneaz Alexandru Nevski”, în semn de înaltă recunoștință pentru păstorirea dreaptă și părintească a creștinilor din cuprinsul Episcopiei.

Cu alese urări a venit și Prot. Mitr. Vladim Cheibaș, secretarul Mitropoliei, care a exprimat urările de bine și cuvintele de înaltă apreciere din partea slujitorilor Catedralei Mitropolitane “Nașterea Domnului”. În alocuțiunea sa, părintele Vadim a subliniat deosebita trudă pe care o depune ÎPS Mitropolit Vladimir pentru consolidarea societății în jurul unor valori spirituale perene și pentru mesajul conciliator promovat în permanență. În context, părintele a adăugat că și în continuare clericii catedralei vor rămâne fii ascultători ai Înalt Prea Sfinției Sale în toată fapta cea bună și binecuvântată.

La final, Mitropolitul a mulțumit tuturor pentru frumoasele și sincerele urări, menționând că toate lucrurile care se fac în Biserica Ortodoxă din Moldova, se fac cu ajutorul Domnului și prin eforturi comune, ceea ce denotă unitatea și dragostea frățească dintre slujitori și credincioși.

Binecuvântând numeroasa adunare, Arhiereul și-a exprimat speranța că și în continuare se va lucra în duhul unității spre propășirea Bisericii strămoșești și a neamului.