Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 21 septembrie, 2012

Slujbă praznicală la Catedrala Mitropolitană

În ziua celebrării Nașterii Maicii Domnului, zeci de credincioși au venit să participe la serviciul divin praznical oficiat de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de slujitorii Catedralei centrale din Chișinău.

Această mare sărbătoare creștină se bucură de o deosebită cinstire printre creștinii din țara noastră, dovadă fiind și înalta ținută duhovnicească a acestora, precum și numărul mare al celor care au venit să se închine Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și să-i ceară mijlocirea în fața Dreptului Judecător.

Or anume acesta a fost și mesajul predicii, enoriașilor vestindu-li-se că azi este prilej de mare veselie duhovnicească, pentru că s-a născut pe pământ Maica Vieții, Fecioara Maria, cea mai sfântă ființă omenească, pe care Atotputernicul Dumnezeu, în nemărginita-I înțelepciune a ales-o mai înainte de întemeierea lumii ca să nască pe Mântuitor de la Duhul Sfânt.

Drept-măritorii creștini au fost îndemnați să petreacă această zi în cuvioșie și smerenie și să se roage neîncetat Maicii Domnului pentru ajutor și întărire.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Vlădica Vladimir dimpreună cu soborul preoțesc a săvârșit un Te-Deum de mulțumire.