Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:06, luni, 8 aprilie, 2013

Serviciu divin praznical la biserica „Buna Vesitre” din Chișinău

În ziua prăznuirii Bunei Vestiri, biserica cu același hram din capitală și-a deschis larg ușile pentru mulțimea de credincioși veniți să participe la slujba praznicală oficiată de către un sobor preoțesc în frunte cu Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir.

În atmosfera de distinsă ținută duhovnicească părintele-paroh Prot. Mitr. Victor Mihalaș a fost decorat de către Întâistătător cu Ordinul “Ștefan cel Mare și Sfânt” pentru buna îngrijire de turma încredințată spre păstorire, iar Prot. Petru Stratan, cleric al bisericii “Buna Vestire” a fost distins cu Medalia “Ștefan cel Mare și Sfânt” pentru munca depusă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Această zi a fost una deosebită și pentru diaconul Andrei Morari, care a fost hirotonit în treapta de preot pe seama bisericii cu hramul “Nașterea Maicii Domnului” din s. Zăicani, r. Criuleni. Cu acest binecuvântat prilej, Vlădica Vladimir a urat nou-hirotonitului slujitor să fie un preot vrednic de chemarea sa și să-și dedice fiecare clipă a vieții pentru preamărirea lui Dumnezeu și luminarea credincioșilor.

După Sfânta Liturghie a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi, Înalt Prea Sfinția Sa a sfințit o impresionantă răstignire instalată recent la intrarea în curtea bisericii.

În continuare, Arhipăstorul s-a adresat către binecredincioasa adunare felicitând pe toți cei prezenți cu ocazia deosebitei sărbători și pentru faptul că împreună cu părintele-paroh au reușit să facă atâtea lucruri frumoase în incinta acestui istoric sfânt lăcaș din inima capitalei, dând un exemplu demn de urmat tuturor creștinilor drept-măritori.

Și Protopopul Sectorului 1 Chișinău, Prot. Mitr. Vadim Cheibaș a venit cu alese cuvinte către binecredincioasa adunare, menționând aportul pe care l-a adus comunitatea pentru păstrarea și înfrumusețarea uneia dintre cele mai frumoase biserici din oraș.

La rândul său, părintele Victor Mihalaș a mulțumit pentru frumoasele cuvinte și urări, asigurând pe Mitropolit de supunere fiască și întru toate ascultare și de acum înainte.

La final mai mulți ctitori s-au învrednicit de alese distincții și diplome arhierești.