Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 12 ianuarie, 2014

Slujbă Arhipăstorească la Catedrala „Nașterea Domnului”

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a liturghisit astăzi la Catedrala „Nașterea Domnului” din Capitală având în jurul Său slujitorii sfintei biserici și mulțimea de enoriași iubitoare de Dumnezeu.

Vlădica s-a rugat împreună cu cinstiții preoți și poporul binecredincios pentru pace, bunăstare și liniște în țară, cerând binecuvântările Pruncului născut în ieslea Betleemului și mijlocirea Preacinstitei Maicii Sale.

În timpul slujbei, ipodiaconul Vitalie Golban a fost hirotonit de către Mitropolit în treapta de diacon, primind îndemnurile și sfaturile părintești ale Chiriarhului pentru o viață închinată întru totul slujirii Bisericii lui Hristos.

Nou-hirotonitul diacon a promis fiește Înalt Prea Sfinției Sale să fie ascultătăor și smerit întru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și spre îndrumarea dreptmăritorilor creștini, mulțumind Arhipăstorului pentru binecuvântare și pentru îndemnurile cele ziditoare.

Mai târziu, Vlădica Vladimir a oficiat un Te-Deum de mulțumire către Bunul Dumnezeu pentru toate binefacerile Sale cele neprețuite și pentru mila cea nespusă pentru poporul Său.