Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:52, luni, 29 octombrie, 2012

Slujbă arhierească la Ungheni

Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir dimpreună cu PS Episcop Petru, PS Episcop Savva şi confraţi arhierei de peste hotare, au săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Sf. Cneaz Alexandru Nevski” din Ungheni.

La evenimentul prilejuit de cea de a 45-a aniversare din ziua naşterii Prea Sfinţitului Petru, au participat zeci de credincioşi şi clerici din Eparhia din Ungheni şi Nisporeni, precum şi numeroşi  creştini din întreaga ţară, care au dorit să-i aducă ierarhului un gând bun şi un cuvânt de felicitare.

Adresându-se Prea Sfinţiei Sale, Vlădica Vladimir i-a urat multă înţelepciune şi răbdare pentru a-şi putea duce crucea mai departe, spre a fi ajutor de nădejde Bisericii Ortodoxe din Moldova şi sprijin pentru toţi cei năpăstuiţi şi singuri.

Cu un cuvânt de felicitare s-a adresat omagiatului şi PS  Evloghie de Sumî şiAhtâr, care a transmis Prea Sfinţitului Petru felicitările ÎPS Mitropolit Vladimir al Kievului şi al Întregii Ucraine, decorând-ul din partea Înalt Prea Sfinţiei Sale cu “Ordinul Întâistătătorului” – o distincţie specială pentru merite deosebite faţă de Biserica Ortodoxă din Ucraina.

Cu alese urări de bine au venit şi Arhim. Ioan (Moşneguţu), secretar al Eparhiei de Ungheni şi Nisporeni, Maica Parascheva (Cazacu), stareţă a mănăstirii Hâncu şi numeroşi preoţi şi enoriaşi.

Vlădica Petru a mulţumit din suflet Arhipăstorului, oaspeţilor, slujitorilor şi credincioşilor pentru frumoasele şi sincerele felicitări, declarând că cu vrerea Bunului Dumnezeu şi mai departe nu-şi va precupeţi puterile pentru a-şi aduce aportul la întărirea credinţei şi la răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu pe acest binecuvântat pământ. Prea Sfinţia Sa şi-a manifestat recunoştinţa faţă de toţi cei care l-au susţinut şi îl susţin, declarând că fără ajutorul lor multe lucruri mari şi frumoase nu ar fi putut fi realizate niciodată.