Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:31, duminică, 12 august, 2012

Slujbă arhierească la Catedrala “Nașterea Domnului” din capitală

Această duminică a fost marcată de un serviciu divin oficiat de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, căruia i-a coliturghisit Prea Sfințitul Episcop Anatolie de Cahul și Comrat. Slujba s-a desfășurat la Catedrala “Nașterea Domnului”, cu participarea slujitorilor sfântului locaș și a numeroșilor enoriași.

Creștinii veniți să se roage lui Dumnezeu și sfinților Săi, au simțit din nou grija păstorească a Întâistătătorului, exprimată prin rugăciune și prin îndemnuri bune, trăind în același timp bucuria de a vedea reuniți în fața altarului din Catedrală pe doi arhierei ai Bisericii Ortodoxe din Moldova – o frumoasă dovadă a unității și dragostei frățești.

După Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, Vlădica Vladimir a săvârșit un Te-Deum de mulțumire față de Mântuitor pentru toate binefacerile și nețărmurita Sa milă față de poporul binecredincios.