Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:10, duminică, 25 noiembrie, 2012

Slujbă arhierească la Catedrala “Nașterea Domnului”

Înconjurat de numeroși slujitori și zeci de credincioși, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a înălțat rugi către Dumnezeu spre mântuirea poporului bine-credincios.

Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie din această duminică a fost marcată de hirotonirea în treapta de diacon a lui Dumitru Darmancev, care a primit binecuvântarea Înalt Prea Sfinției Sale pentru a-și duce această ascultare față de Biserica lui Hristos.

Dându-i mai multe sfaturi prețioase nou-hirotonitului diacon, Mitropolitul s-a arătat optimist în ceea ce privește buna îndeplinire a misiunii încredințate, îndemnându-l în același timp pe diac. Dumitru să-și concentreze toate forțele spre luminarea căii mântuitoare pentru sufletele atâtor și atâtor credincioși.

Diaconul Dumitru Darmancev s-a arătat recunoscător față de Înalt Prea Sfinția Sa pentru această mare cinste, jurând credință Bisericii Ortodoxe din Moldova și întru toate ascultare Mitropolitului.

După slujbă Vlădica Vladimir a săvârșit un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi creștinii au primit în dar cărți de rugăciuni.