Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:25, luni, 19 noiembrie, 2012

Slujbă Arhierească la Catedrala “Naşterea Domnului”

Duminică, 18 noiembrie, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir înconjurat de un numeros sobor preoţesc, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala “Naşterea Domnului” din capitală, în prezenţa numeroşilor enoriaşi ai sfântului lăcaş.

Această zi a fost una deosebită pentru diaconul Ghenadie Vieru care a fost hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei “Sf. Ioan Teologul”, din s. Işcălău, r. Făleşti.

Cu ocazia fericitului prilej, Vlădica Vladimir a urat părintelui Ghenadie să-şi îndeplinească cu vrednicie slujirea preoţească şi să îngrijească cu dragoste de sufletele robilor lui Dumnezeu.

De menţionat că în timpul ecteniei morţeşti, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale a fost  săvârşită o rugăciune pentru odihna bine-credincioşilor creştini care au decedat în urma accidentelor rutiere, în legătură cu recenta marcare a Zilei Mondiale a Comemorării Victimelor Traficului Rutier.