Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 23 septembrie, 2012

Slujbă Arhierească la Catedrala „Nașterea Domnului”

Și în această duminică mulțime de creștini drept-măritori s-a adunat la Catedrala “Nașterea Domnului” din Chișinău pentru a da laudă lui Dumnezeu în cadrul Sfintei Liturghii oficiate de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir și slujitorii sfântului lăcaș.

Arhiereul, preoții și poporul au mulțumit Domnului pentru toate binefacerileSaleși au cerut binecuvântarea lui Hristos pentru toată fapta cea bună și ferirea de orice uneltire vărjmașă.

Or anume prin rugăciune se și manifestă cel mai bine dragostea Întâistătătorului pentru propor și prețuirea popoprului pentru cel care duce făclia pe calea mântuirii. Acest exemplu al unității creștine poate fi observat de fiecare dată când Înalt Prea Sfinția Sa este în mijlocul credincioșilor, ridicând mâinile către Cer și binecuvântând în numele Domnului pe cei veniți cu smerenie să aducă laudă Atotțiitorului.

Iar cel mai îmbucurător este faptul că în astfel de momente de o deosebită solemnitate duhovnicească, în biserică pot fi observați și mulți tineri, care după datina străbună cinstesc pe Dumnezeu, purtând mai departe în suflete Legea creștinească spre mântuire și propășire.