Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 25 iunie, 2012

Slujbă arhierească la Catedrala „Naşterea Domnului”

În Duminica a 3-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir împreună cu ÎPS Arhiepiscop Iustinian de Naro-Fominsk, exarh al parohiilor patriarhale din SUA, au oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala „Naşterea Domnului” din Chişinău.

În cadrul serviciului divin, diaconul Ioan Bordea a fost hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei „Sf. Diomid” din Chişinău, iar tânărul Veaceslav Solonaru s-a învrednicit de treapta diaconească. Cu ocazia acestui binecuvântat eveniment, Vlădica Vladimir a felicitat nou-hirotoniţii slujitori, îndemnându-i să fie vrednici de chemările lor şi să dea exemple frumoase poporului binecredincios prin trăire şi prin credinţă.

Tinerii slujitori au mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru îndemnurile părinteşti şi pentru sfaturile duhovniceşti, declarând că îşi vor dedica toate forţele pentru propăşirea Bisericii strămoşeşti.

După serviciul divin, Mitropolitul a mulţumit Arhiepiscopului Iustinian pentru bucuria coliturghisirii, menţionând că atâta timp cât Înalt Prea Sfinţia Sa a fost Arhiepiscop în cadrul Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, s-a bucurat de preţuirea confraţilor slujitori şi a turmei dreptmăritoare, fiind cunoscut ca un arhiereu drept, cumpătat şi înţelept, calităţi pe care şi le-a păstrat şi în misiunea sa din SUA.

La rândul său, Vlădica Iustinian a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru primirea călduroasă şi pentru bucuria de a oficia Sfânta Liturghie împreună, menţionând că deşi se află la o distanţă foarte mare de Moldova, în rugăciune este totdeauna alături de clerul şi poporul din ţara noastră, pentru care are o preţuire deosebită.