Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:41, joi, 12 iulie, 2012

Slujbă arhierească la Catedrala Mitropolitană

În ziua prăznuirii Sf. Apostoli Petru şi Pavel, Catedrala „Naşterea Domnului” din capitală a găzduit un impresionant serviciu divin oficiat de către ÎPS Mitropolit Vladimir, înconjurat de mai mulţi slujitori.

În timpul serviciului divin, preotul Gheorghe Palade, care deserveşte credincioşii din Bruxelles, Belgia, a primit trei înalte distincţii bisericeşti: avansarea în treapta de Protoiereu, dreptul de a purta Cruce de Aur şi Bederniţă.

Această slujbă a fost  de o deosebită bucurie duhovnicească şi pentru diaconul Vadim Zlotea, care a fost hirotonit în treapta de preot pe seama parohiei „Sf. Cuv. Parascheva” din s. Vasilcău, r. Soroca.

Cu ocazia acestui binecuvântat prilej, Vlădica Vladimir a urat nou hirotonitului slujitor să-ţi ducă cu vrednicie ascultarea şi să fie exemplu demn de urmat pentru credincioşii încredinţaţi spre păstorire.

La rândul său, părintele Vadim a mulţumit Întâistătătorului pentru cinstea acordată, încredinţând pe Înalt Prea Sfinţia Sa de deplină supuşenie fiască.

Menţionăm că Sf. Apostoli Petru şi Pavel se bucură de o mare cinstire printre credincioşii ţării noastre, un exemplu în acest sens fiind numărul deosebit de mare de creştini care au participat la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie săvârşită în biserici, precum şi deosebita ţinută duhovnicească a enoriaşilor din această zi.