Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:03, vineri, 3 august, 2012

Slujbă arhierească la biserica „Sf. Prooroc Ilie” din Teleneşti

În ziua prăznuirii Sf. Prooroc Ilie, Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir a oficiat un serviciu divin la Teleneşti, în nou-construita biserică închinată acestui sfânt.

Slujba a început cu sfinţirea prestolului sfântului lăcaş, după care a urmat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la care au participat numeroşi slujitori din Protopopiat, precum şi zeci de creştini din orăşel şi din localităţile apropiate.

În cadrul serviciului divin, părintele paroh Vasile Ţurcanu a fost decorat de către Întâistătător cu dreptul de a purta Mitră, pentru slujirea vrednică şi îndelungată la altarul Domnului, dar şi pentru eforturile depuse spre edificarea bisericii „Sf. Prooroc Ilie” din Teleneşti.

Pe lângă părintele Vasile, la raportul părintelui Protopop, Prot. Mitr. Marian Boldescu, mai mulţi slujitori din circumscripţie s-au învrednicit de înalte distincţii bisericeşti.

Această zi a fost una deosebită şi pentru diaconul Mihail Lungu, care a fost hirotonit în treapta de preot pe seama mănăstirii cu hramul „Înălţarea Domnului” din Chiţcani.

După Liturghie, credincioşii în frunte cu ÎPS Mitropolit Vladimir şi soborul preoţesc au înconjurat biserica, după care a urmat un Te-Deum de mulţumire.

La final, Vlădica Vladimir a felicitat pe părintele Vasile şi pe enoriaşii sfântului locaş cu ocazia acestui eveniment istoric pentru localitate şi a urat tuturor să fie vrednici şi să se bucure de această bijuterie spirituală, care de acum înainte va fi locul liniştii şi regăsirii sufleteşti.

Prot. Mitr. Vasile Ţurcanu a mulţumit Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru cuvintele de felicitare, dar mai ales pentru susţinerea de care s-a bucurat atât el personal, precum şi enoriaşii pe întreaga perioadă a construcţiei bisericii.

Cu un cuvânt de felicitare către cei prezenţi s-a adresat şi domnul Vladimir Hotineanu, băştinaş din Teleneşti şi ctitor al sfântului locaş, care a dăruit bisericii o frumoasă icoană cu chipul Sf. Prooroc Ilie.