Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

23:12, luni, 27 aprilie, 2015

Slujbă arhierească în parohia „Sf. Irh. Nicolae” din s. Voinova, r. Străşeni

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir, Preasfinţitul Ioan, Episcop de Soroca, Vicar al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, a oficiat Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie în parohia „Sf. Irh. Nicolae” din s. Voinova, r. Străşeni.

În timpul serviciului divin, la care au participat numeroşi credincioşi şi slujitori ai Protopopiatului, Prot. Valeriu Lungu s-a învrednicit, prin binecuvântarea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din Moldova, de a purta Paliţă, primind cu acest prilej felicitările şi îndemnurile PS Episcop Ioan, pentru slujire vrednică şi conştiincioasă la Altarul Domnului.

În continuare, după ce poporul dreptmăritor şi preoţii prezenţi, au rostit dimpreună cu Arhiereul Rugăciunea Domnească, a fost săvârşită litia morţească pentru vrednicul de pomenire părinte Gheorghe Sorocoput, care a fost paroh al acestei biserici, precum şi profesor în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova.

La final, Vlădica Ioan a transmis credincioşilor mesajul de felicitare al Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir cu ocazia luminatului praznic pascal, venind cu alese cuvinte de înţelepţire duhovnicească şi de îndrumare pe calea mântuirii prin credinţă şi nădejde întru Hristos Domnul.