Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 18 octombrie, 2015

Slujbă arhierească în Duminica XX după Cincizecime la Catedrala Mitropolitană

IMG_9903

În Duminica a XX-a după Cincizecime, ÎPS Mitropolit Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău.

În timpul serviciului divin, poporul unit în cuget şi gândire cu Chiriarhul, au adus laudă Domnului pentru binefacerile cele cereşti şi pentru neţărmuita Sa milostivire, iar la final, binecredincioasa adunare a rostit „Tatăl nostru”, cu nădejde şi împăcare duhovnicească.

După împărtășirea cu Sfintele Taine, Vlădica Vladimir a avut o discuție cu reprezentantul Fundației Internaționale a Unității Popoarelor Ortodoxe dl Cristian Spabko, care i-a făcut Ierarhului o invitație de a vizita baștina sa – Muntenegru – țară situată în Balcani cu o bogată cultură ortodoxă.

După Sfânta Liturghie, soborul preoțesc a oficiat un Te-Deum de mulțumire Domnului pentru toate binefacerile Sale cele cerești.

La final, primind binecuvântări arhierești și îndemnuri nobile, credincioșii au mers spre casele lor cu nădejde în ajutorul Domnului și cu speranța moștenirii Împărăției cerurilor.