Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 13 decembrie, 2013

Slujbă Arhierească de Sfântul Andrei

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol Andrei cel Întâi Chemat, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a oficiat Sfânta și Dumezeiasca Liturghie la Catedrala “Nașterea Domnului” din Chișinău.

Serviciul divin a reunit în rugăciune mai multe zeci de credincioși, care avându-l în frunte pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Moldova, s-au rugat Sf. Andrei pentru mijlocire în fața Mântuitorului și ajutor întru toate începtuturile cele de folos.

În cadrul slujbei, diaconul Nicolae Cărpineanu – deținătorul unei Diplome de Studii Superioare în Teologie și a două Diplome de Studii Superioare laice, a fost hirotonit de către Vlădica Vladimir în treapta preoțească, primind sfaturile și îndemnurile Chiriarhului pentru a-și pune toate cunoștințele dobândite cu trudă și conștiinciozitate în slujba Bisericii lui Hristos și spre mântuirea turmei încredințate.

Tot în această zi, tânărul Gheorghe Bazatin s-a învrednicit de hirotonie în treapta diaconească, primind iarăși felicitări și povețe înțelepte din partea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir.

La rândul lor, cei doi tineri slujitori au adresat Arhipăstorului cuvinte de recunoștință și promisiunea de a-și dedica viețile pentru binele și mărirea Sfintei Biserici Ortodoxe.

După Liturghie, enoriașii au ascultat o predică de însuflețire și întărire, primind binecuvântările arhierești întru slava Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.