Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:14, duminică, 7 iunie, 2015

Slujbă arhierească de hramul bisericii în cinstea Tuturor Sfinților, din capitală

În duminica celebrării Tuturor Sfinților (celor de pretutindeni, din toată lumea, de la Miazănoapte la Miazăzi), Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir, înconjurat de un numeros sobor preoțesc, în prezența numeroșilor credincioși, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica din cadrul Cimitirului Central din Chișinău, care poartă acest hram.

În cadrul serviciului divin festiv, mai mulți slujitori ai Bisericii Ortodoxe din Moldova, au primit importante distincții bisericești, în semn de recunoștință arhipăstorească pentru munca depusă cu străduință întru propășirea Credinței Dreptmăritoare, precum și îndemnurile Înaltpreasfinției Sale pentru o slujbă destoincă și îndelungată la Alatarul Mântuitorului Hristos.

După Liturghie, a fost săvârșit un Te-Deum de mulțumire, iar mai apoi, Vlădica Vladimir a adresat tuturor celor prezenți un frumos cuvânt de felicitare cu ocazia binecuvântatului prilej, îndemnând enoriașii acestei istorice biserici a orașului, să fie și mai departe la fel de dedicați înfăptuirii tuturor lucrărilor cele bune.

În continuare, parohul sfântului lăcaș, Prot. Mitr. Eugeniu Bâtcă, i-a mulțumit Întâistătătorului pentru bunăvoință și pentru grija părintească, menționând că și în continuare, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Sale, în această biserică se vor continua toatele lucrările bineplăcute și folositoare mântuirii sufletului.