Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:19, marți, 28 august, 2012

Slujbă arhierească de Adormirea Maicii Domnului la Catedrala Mitropolitană

Cu ocazia marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir înconjurat de numeroși slujitori, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană din inima capitalei.

În această zi, numărul credincioșilor veniți să participe la serviciul divin a fost deosebit de mare, lucru care denotă cinstirea deosebită de care se bucură Maica Domnului printre creștinii noștri, precum și nădejdea ce și-o pun aceștia în ajutorul și mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pururi ajutătoare celor care vin către dânsa cu rugăciune curată și plină de umilință.

Enoriașii au fost felicitați cu ocazia acestei deosebite sărbători și au fost îndemnați ca în toată clipa vieții pământești să îngenuncheze în fața icoanei Sfintei Fecioare și tainic să se roage, fie că este vorba de bucurie sau tristețe și atunci negreșit vor simți mila celei care l-a adus pe lume pe Mântuitor și cea care este neobosită rugătoare către Dreptul Judecător pentru întregul neam omenesc.

După Liturghie, Vlădica Vladimir a săvârșit un Te-Deum de mulțumire către Maica Domnului pentru nenumăratele sale binefaceri și pentru apărarea de toți dușmanii văzuți și nevăzuți, după cum glăsuiește și troparul:

“Întru naștere fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu o ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare. Mutatu-te-ai la viață, fiind Maica vieții, și cu rugăciunile tale izbăvești din moarte sufletele noastre.”