Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:00, miercuri, 4 septembrie, 2013

Protoiereul Mitrofor Ioan Plămădeală la 60 de ani de viață pământească

3786_1295792820_164-300x223

Mult stimate părinte Ioan, dați-ne voie să vă adresăm cele mai sincere și mai frumoase urări de bine cu ocazia aniversării celor 60 de ani de viață pământească.

Fie ca Dumnezeu, în atotputernicia și bunătatea Sa, să vă ție încă mulți ani fericiți spre slujirea Bisericii Lui și spre îndrumarea poporului binecredincios pe calea mântuirii.

Noi vă mulțumim pentru bunătatea și dragostea Sfinției Voastre pe care o aveți pentru credincioși și nădăjduim că și mai departe veți sluji cu osârdie Împăratului Ceresc și oamenilor, – drept, mărinimos, cu evlavie, pentru ca toți împreună să ne bucurăm întru Domnul și să dobândim mântuirea.

Cu deosebită prețuire,

+ VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE