Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

13:48, miercuri, 11 iulie, 2012

Sincere felicitări Prea Sfinţitului Episcop Petru de Ungheni şi Nisporeni

Cu ocazia prăznuirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, ne îndreptăm cele mai senine gânduri şi urările de bine către Prea Sfinţitul Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni.

În această zi de deosebită bucurie duhovnicească, ne rugăm mijlocitorului ceresc al Prea Sfinţiei Voastre, Sfântului Apostol Petru, să vă fie şi în continuare rugător în faţa Bunului Dumnezeu, pentru a rămânea încă mulţi ani sănătoşi aşa cum vă ştim – fiu vrednic şi râvnitor al Bisericii strămoşeşti, spre mântuirea şi propăşirea poporului binecredincios.

Cu respect şi deosebită preţuire,

+ Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove