Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 15 septembrie, 2012

Sfintele icoane, pentru toate școlile din Moldova

În cadrul campaniei ”Icoana în liceu – fereastră către Dumnezeu”, realizată de ASCOR Chișinău  și  sprijinită de mai multe Asociații Ortodoxe din Moldova, s-au distribuit câteva mii de icoane în liceele din cincisprezece raioane ale Republicii.

Acțiunea desfășurată cu binecuvântare arhierească, a fost sprijinită și de Ministerul Educației al RM.

Știindu-se că una dintre cele mai eficiente metode de educație este lucrul cu imaginea, distribuirea sfintelor icoane în instituțiile preuniversitare de învățământ, vine în aceste timpuri de profundă criză morală și spirituală  să disciplineze comportamentul elevului, să trezească conștiința acestuia  și  să transfigureze  simțurile sale spirituale.

Astfel, vineri, 14 septembrie, campania a poposit și în raionul Căușeni, unde directorii de licee, adunați la sediul Direcției Generale de Învățământ, au primit sfintele icoane.

Cu acest prilej,  atât părintele Vasilie   Damaschin, parohul Bisericii “Sf. Apostoli Petru și Pavel” din raion, precum și  Șeful Direcției Generale de Învățământ Căușeni, domnul   Vasile Molodilo,   au ținut să-și exprime profunda recunoștință față de această acțiune inedită și binevenită,  solicitând o colaborare ulterioară mai strânsă și îndemnând directorii de licee ca toate icoanele primite, să-și regăsească locul de cinste în sălile de clasă.

Diac. Ghenadie Valuța