Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:05, luni, 17 iunie, 2013

În Duminica a VII-a după Paşti, ÎPS Vladimir a liturghisit la Catedrala Mitropolitană

IMG_5955

În dimineața zilei, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, alături de un sobor preoțesc a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Catedrala Mitropolitană.

Serviciul divin a fost săvârșit în prezența numeroșilor creștini care au pășit pragul catedralei  spre a mulțumi lui Dumnezeu pentru binefacerile Sale, dar și pentru a-I cere liniște, pace pentru cei vii și odihnă pentru cei răposați.

În timpul serviciului divin Mitropolitul l-a hirotonit în treapta de diacon pe teologul Vasile Simeonel. Cu acest prilej, Vlădica Vladimir a urat tânărului slujitor să fie vrednic de ascultarea ce i-a fost încredințată, să fie smerit și întru totul dăruit credinței, după cum și trebuie să fie adevărații slujitori ai Altarului.

Nou-hirotonitul a mulțumit Arhipăstorului pentru îndemnurile și urările făcute și a promis Înalt Prea Sfinției Sale supunere fiască și întru totul ascultare, pentru mântuirea credincioșilor și pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

La finalul serviciului divin enoriașii au primit binecuvântări arhierești din partea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir.