Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:52, joi, 22 mai, 2014

Sf. Irh. Nicolae Făcătorul de Minuni celebrat la Catedrala Mitropolitană

Prăznuirea unuia dintre cei mai mari sfinți ai Ortodoxiei – Sf. Irh. Nicolae al Mirelor Lichiei, a fost marcată de un deosebit serviciu divin săvârșit la Catedrala “Nașterea Domnului” de către ÎPS Mitropolit Vladimir și un numeros sobor preoțesc, la care au participat zeci de credincioși ce au făcut sfântul lăcaș neîncăpător.

În timpul serviciului divin, diaconul Marchel Tudoreanu a fost hirotonit de către Chiriarh în treapta de preot, iar tânărul ipodiacon Ioan Frunze, a primit binecuvântarea Întâistătătorului pentru a înfăptui ascultarea de diacon.

Cu această frumoasă ocazie, Vlădica Vladimir le-a urat celor doi slujitori să fie vrednici de chemarea lor și să ceară în toată clipa vieții lor ajutorul ș mijlocirea Sfântului Ierarh Nicolae în fața Domnului Hristos.

Totodată, Prot. Mitr. Vitalie Pânzaru, slujitor ce păstorește diaspora moldovenească din Moscova, a fost decorat de către Mitropolit cu dreptul de a sluji cu ușile împărătești deschise până la „Tatăl Nostru”, în semn de apreciere a muncii depuse în calitate de slujitor al Altarului, dar şi cu ocazia aniversării a 24 de ani din ziua hirotoniei.

De menţionat în mod deosebit faptul că Înaltpreasfinţitul Mitropolit Vladimir are o legătură de suflet deosebită cu Sf. Nicolae, pentru că a primit la botez numele în cinstea lui şi astfel nu întârzie să-i ceară în rugăciuni mijlocire pe lângă Mântuitor pentru tot poporul binecredincios, iar pe lângă aceasta, astăzi s-au împlinit patruzeci de ani din momentul în care Arhipăstorul Bisericii Ortodoxe din Moldova şi-a început slujirea bisericească.

Cu acest bineplăcut prilej, secretarul mitropolitan Prot. Mitr. Vadim Cheibaș l-a felicitat pe Înaltpreasfințitul Mitropolit Vladimir din partea întregului sobor preoțesc, urându-i ani mulți, toți sănătoși, aşa încât Tatăl cel Ceresc să-l țină și mai departe ca pe un îndrumător blând și de nădejde la cârma Bisericii Ortodoxe din Moldova.