Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 15 aprilie, 2014

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale – ATENȚIONEAZĂ!

Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale al MAI, ca organ al administrării publice în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform prevederilor Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, în scopul asigurării apărării împotriva incendiilor și excluderii cazurilor de izbucnire a incendiilor în zilele sărbătorilor de Sfintele Paști și Paștele Blajinilor, colaboratorii organelor  supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor efectuează supravegherea de stat privind evaluarea riscului de incendiu la obiectivele de cult din localitățile Republicii Moldova.

Este de menționat, că anual în rezultatul evaluării riscului de incendiu se constată că starea de apărare împotriva incendiilor la obiectivele nominalizate este relativ satisfăcătoare.

Unele persoane cu funcții de răspundere nu respectă în plină măsură prevederile  art. 11 al Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor și nu asigură îndeplinirea prescripțiilor obligatorii spre executare a organelor supravegherii de stat a măsurilor contra incendiilor la obiectivele din gestiune.

În contextul celor expuse, conform prevederilor art. 7 al Legii nr. 267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor, solicităm întreprinderea acțiunilor ce se impun în vederea asigurării securității la incendii precum sunt:

–          întreprinderea măsurilor suplimentare de securitate la utilizarea focului deschis;

–          de stabilit accesul credincioșilor în incinta lăcașelor de cult în limita capacității acestora;

–          asigurarea lăcașelor de cult cu mijloace primare de intervenție în caz de incendiu, cât și instruirea corespunzătoare a personalului pentru reacționarea primară promptă pentru evacuarea persoanelor și stingerea unui eventual incendiu;

–          interzicerea blocării căilor de acces pentru autospecialele de intervenție către lăcașele de cult;

–          menținerea în stare liberă a căilor și ieșirilor de evacuare;

–          neadmiterea lăsării fără supraveghere de către personal a focului deschis.

Inspectorul Principal de Stat al Republicii Moldova
Pentru supravegherea măsurilor contra incendiilor,
Șeful Serviciului PC și SE
Colonel al s/salvare,

Mihail Harabagiu