Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 8 iunie, 2012

Seminarul Teologic Liceal de Fete „REGINA MARIA” anunță admiterea pentru anul de studii 2012-2013

Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Seminarul Teologic Liceal de Fete „REGINA MARIA”  anunţă ADMITEREA-2012-2013.

Seminarul este o Instituţie Teologică licenţiată de Stat. Instituţia oferă studii liceale, profilul umanistic şi pregăteşte:
• Învăţătoare de religie în clasele primare;
• Cântăreţi bisericeşti.
Termenul de studii – 3 ani (secţia zi) şi 2 ani (secţia frecvenţă redusă).

La finele anului III se susţin examenele pentru obţinerea brevetului profesional şi a diplomei de bacalaureat, fapt ce dă posibilitate absolventelor să-şi continue studiile în orice instituţii de stat.
La secţia de zi se admit absolvente de gimnaziu. La secţia fregvenţă redusă se admint absolvente de şcoli medii  şi liceu.

Acte necesare:

• Actul de identitate;
• Actul de studii;
• Certificatul medical (forma U-82);
•Certificatul de botez;
•Recomandarea preotului;
•4 fotografii 3×4.

Admiterea se face  în conformitate cu Metodologia Ministerului Educaţiei, concomitent abiturientele susţin o testare.

Testarea prevede:
•Cunoştinţe generale de religie;
•Verificarea aptitudinilor muzicale (ritm,voce).

Depunerea actelor de la 15 iunie până la 28 august.
Înmatricularea la 30 august.

Adresa seminarului:

Mănăstirea „Sf. M. Mc. Gheorghe”,  s. Suruceni, r. Ialoveni, Seminarul Teologic Liceal de Fete „REGINA MARIA”.

Deplasarea cu microbusul „Suruceni” de la autogara Centru din or. Chişinău.

Telefoane de contact: 0-268-33-888, 069189146