Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 28 februarie, 2012

Seminarul Teologic din Chișinău la un deceniu de activitate

Sala de festivități a Academiei Teologice din Chișinău a găzduit un deosebit eveniment dedicat celei de-a zecea aniversări de la înființarea Seminarului de Teologie Ortodoxă din Chișinău.

Festivitatea a demarat cu un Te-Deum de mulțumire, oficiat de către preoții-profesori ai școlii duhovnicești.

Mai apoi, Părintele Vetcislav Cazacu, prorector al Academiei Teologice din Moldova, s-a adresat cu un cuvânt de felcitare către cei prezenți, elucidând realizările de-a lungul timpului ale Seminarului Teologic şi abordând misiunea acestuia în societate, în general, și în rândurile viitorilor slujitori, în special.

Părintele Vetcislav a felicitat seminariștii și corpul profesoral cu ocazia aniversării, exprimându-și speranța că Seminarul Teologic din Chișinău își va păstra statutul de instituție de învățământ teologic preuniversitar, contribuind și în continuare la educarea unor pleiade de slujitori ai Bisericii, vrednici și conștienți de importanța misiunii lor.

Doamna Rodica Slivca, director-adjunct învăţământ al Seminarului, a vorbit despre succesele înregistrate de către elevii instituției de învățământ și despre numărul tot mai mare de doritori de a-și face studiile în cadrul acestei școli duhovnicești. Doamna Slivca s-a referit şi la perfecționarea permanentă a cadrelor didactice și succesele din ce în ce mai impresionante pe care le înregistrează seminariștii.

La rândul său, Părintele Eugen Onicov, profesor de istorie bisericească, a făcut o scurtă incursiune istorică asupra învățământului teologic şi religios din țara noastră, pornind de la primele seminare teologice din Basarabia, înființate încă în sec. XIX. În acest context, Părintele E. Onicov a declarat că indiferent de intemperiile timpului, învățământul religios din Moldova și-a păstrat tradiția și reputația, continuând să ofere studii de calitate.

Pr. Ioan Uglea, director-adjunct studii teologice, a consemnat specificul învăţământului teologic preuniversitar, amintind pilonii fundamentali ai unui seminarist: credinţa, studiul şi ascultarea.

Decanul Facultății de Teologie, domnul Alexei Galiț, şi prorectorul pentru studii, dl Valeriu Ciubotaru, au vorbit despre implementarea practicilor  moderne în  instituţiile teologice, dar și despre aspectele ce țin de predarea religiei în școlile din țară.Vorbitorii s-au arătat ferm convinşi că absolvenţii instituțiilor de învățămțânt teologic din Repubilca Moldova, și, în special, ai Seminarului și ai Academiei Teologice, vor avea cunoștințe și aptitudini necesare pentru a preda religia în instituțiile preuniversitare.

Aboslvenții Seminarului Teologic și-au împărtşit din impresiile despre perioada studiilor și au adus dascălilor cele mai sincere mulțumiri pentru eforturile depuse în procesul de  învățământ, iar corul seminariștilor, sub îndrumarea doamnei Lilia Lungu, a interpretat mai multe cântări duhovnicești ce ne vestesc despre apropierea Postului Mare.

Mitropolitul Vladimir, prezent la eveniment, a dat o notă înaltă activității Seminarului de Teologie Ortodoxă din Chișinău, subliniind că de-a lungul timpului profesorii acestei instituții au dat dovadă de competență și de dăruire pentru îndeplinirea misiunii ce le-a fost încredințată – cea de a pregăti noile generații de teologi și slujitori ai altarului.

În acest context, Vlădica Vladimir a menționat numele Arhim. Ermoghen (Adam), unul dintre fondatorii învățământului teologic din Republica Moldova după perioada de restrişte și duhovnicul Academiei Teologice, care a contribuit la formarea a zeci de promoţii de teologi.

Întâistătătorul și-a exprimat speranța că șirul de realizări va cunoaște o anvergură și mai mare, iar absolvenții Seminarului vor duce bunul nume al instituției mai departe.

Cu ocazia evenimentului ierarhul a oferit Diplome mai multor profesori și colaboratori ai Seminarului Teologic, urându-le ca să fie și în continuare la fel de dedicați vocației lor pentru a eudca generații de teologi vrednici de acest nume.

Seminarul Teologic în cei 10 ani de activitate a dat 7 promoţii, iar circa 35 de absolvenţi sunt clerici.