Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 8 iulie, 2013

Seminarul Teologic Anunţă Admiterea

BISERICA ORTODOXĂ DIN MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Seminarul Liceal deTeologie Ortodoxă din Chişinău
Str. Ismail, 46 tel. (0-22) 27 50 39, 54 28 70

Admiterea la Seminarul Liceal de Teologie Ortodoxă din mun. Chişinău se face prin concurs, în perioada de 15.07.2013- 20.08.2013, organizat în baza normelor stabilite de Ministerul Educaţiei Republicii Moldova pentru Învăţământul Liceal de Stat şi Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldovei.

Durata studiilor: 3 ani, în bază de contract, profil umanist.

La finele anilor de studii elevii primesc:
Diploma de BACalaureat
Diploma de specialitate: Teologie şi Muzică Bisericească.

Condiţii de înscriere:
Absolvent al clasei IX .

Actele necesare:
1. Actul de studii în original (cu anexa respectivă).
2. Binecuvântarea ( recomandarea) preotului duhovnic
3. Buletinul de identitate sau adeverinţa de naştere (pentru cei care n-au atins vârsta de 16 ani).
4. Certificatul sau Adeverinţa de botez ( original)
5. Copia buletinelor de identitate a parinţilor .
6. 2 fotografii 3×4.
7. Certificatul medical tip (Nr. 086 – U) eliberat în anul admiterii de circumscripţia medicală respectivă.
8. Diplome de gradul I-III obţinute la concursurile colare, republicane si internaţionale, diplome de participare la concursuri, olimpiade, expoziţii organizate de Ministerul Educaţiei si Ministerele de resort.
9. Autobiografia.
Taxa de 100 lei.

Taxa de şcolarizare (contractul de studii) se achită integral la depunerea actelor (în caz de respingere la admitere, contractul se returnează).

Persoanele care au depus cerere pentru admitere la Seminarul Teologic vor susţine pe data de 21.08.2012 ora 1000 , următoarele probe :

Muzica bisericească
– Intonarea unui cîntec bisericesc şi a unui naţional sau popular, pentru aprecierea calităţilor vocale;
– Verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei „do major”, a arpegiului şi a unor sunete din gamă;
– Verificarea simţului ritmic.

Nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Verificarea dicţiei: „rostirea pe de rost, de către candidat, a unei rugăciuni:”

– Rugăciunile începătoare;Simbolul Credinţei;Psalmul 50,90
– Rugăciunea de dimineaţă; (troparele: Sculîndu-ne din somn… Slavă… Din pat şi din somn m-ai ridicat Doamne… Şi acum… Fără veste Judecătorul Va veni…)
– Rugăciunea de seară: (troparele: Miluieşte-ne pe noi Doamne… Slavă… Doamne miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit… Şi acum… Uşa milostivirii…, Să învie Dumnezeu…)
– Troparul sărbătorii hramului din localitate şi troparul sfântului al cărui nume îl porţi.

Cunoştinţe generale despre religie:
– Mica Biblie ( Istoria biblică a Vechiului Testament şi Noului Testament)
– Decalogul şi poruncile bisericeşti

Eseu cu tematică religioasa: ora 12:00 ( probă scrisă).

Orar de lucru a comisiei de admitere
Luni- Vineri : ora 9:00- 14:00

În afară de sărbători!