Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 16 septembrie, 2015

Seminarul profesorilor de religie din raionul Florești Rolul profesorului de religie în contextul schimbărilor din sistemul educațional  

La 10 septembrie 2014, cu binecuvântarea protopopului r. Florești, prot. mitr. Ilie Munteanu, și în baza Ordinului Direcției Educație Florești nr. 395 din 8 septembrie 2014, în Liceul Teoretic ,,Miron Costin” din Florești a avut loc un seminar pentru profesorii de religie din raion.

Seminarul a fost organizat, în baza acordului de colaborare dintre Protopopiatul Florești și Direcția Educație Florești, de către metodistul protopopiatului, prof. prot. Serghei Boldirescu, master în Științe ale Educației, profesor de religie, grad didactic I, Liceul Teoretic „Miron Costin” din Florești, și Svetlana Boldirescu, profesoară de religie și educație plastică, grad didactic II, gimnaziul din Hîrtop.

Cuvântul de salut a fost rostit de protopopul r. Florești, prot. mitr. Ilie Munteanu, care a menționat: ,,Predarea religiei în școală este un obiectiv principal al protopopiatului și de aceea noi suntem toteauna deschiși spre a colabora cu școala, având scopuri comune în ceea ce privește educarea tinerei generații”.

Despre organizarea procesului educațional la religie, precum și despre realizări și nereușite a vorbit dna Diana Pantaz, șefa Cabinetului metodic al DE Florești.

În cadrul seminarului a fost prezentată o oră demonstrativă. În calitate de elevi au fost profesorii. Subiectul orei a fost: Căsătoria din dragoste este imposibilă?, profesor-moderator fiind părintele Serghei Boldirescu.

La seminar, de asemenea, a fost abordată tema Rolul profesorului de religie în contextul schimbărilor din sistemul educațional. Moderatorul seminarului a subliniat ideea că profesorul are un rol important nu doar la ora de religie, ci și în extinderea acestor ore prin activitățile și cercurile pe interese, ceea ce oferă elevilor o bogată experiență și dezvoltă competențe pentru viață.

Un moment special, ce a bucurat inimile tuturor participanților, dar și a adus zâmbetul pe chipurile lor, a fost pauza muzicală oferită de elevii clasei a V-a ,,A”.

Spre sfîrșitul seminarului, un subect abordat a fost Perfecționarea cadrelor didactice. Reieșind din cele discutate, reprezentantul DE Florești, precum și protopopul raionului au îndemnat profesorii să urmeze cursurile de formare la disciplina Religie, organizate de IȘE, contribuind astfel la promovarea eficientă a educației religioase. A fost constituită o grupă formată din 15 profesori de religie, care vor urma cursurile în teritoriu începînd cu date de 3 octombrie.

Materialele seminarului au fost oferite tuturor participanților, pentru a le servi drep suport informațional în activitatea pedagogică.

Cadrele didactice prezente la seminar au menționat că atît ora demonstrativă, cît și subiectele abordate au fost foarte productive. Conținutul lecției, temele abordate, metodele aplicate au fost selectate cu grijă de profesorul de religie, iar sarcinile de lucru au fost formulate explicit și pe înțelesul tuturor.

Considerăm că experiența acumulată la acest seminar va influența calitatea orelor de religie, va consolida colaborarea dintre Școală și Biserică.

Organizatorii seminarului aduc mulțumiri Protopopiatului Florești pentru sprijinul acordat în organizarea seminarului, în special părintelui protopop, care de ani buni susține toate activitățile din domeniul educațional; de asemenea, Direcției Educație Florești, care a asigurat prezența profesorilor de religie la seminar și a contribuit la desfășurarea asestuia. Exprimăm mulțumiri direcției Liceului ,,Miron Costin”, colectivului de profesori, pentru că au fost receptivi și gazdă primitoare; direcției Gimnaziului din Hîrtop, care au fost parteneri de nădejde în organizarea seminarului.

Prot. Serghei Boldirescu