Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:32, joi, 18 septembrie, 2014

Seminarul profesorilor de religie din raionul Florești – Misiune și educație în Biserică și în Școală

În perioada 9-10 septembrie 2014, cu binecuvîntarea protopopului r. Floreşti, prot. mitr. Ilie Munteanu, şi în baza Ordinului Direcţiei Educaţie Floreşti nr. 277 din 08 septembrie 2014, în Liceul Teoretic „Miron Costin” din Floreşti a avut loc un seminar pentru profesorii de religie şi preoţii din raion.

Seminarul a fost organizat, în baza acordului de colaborare dintre Protopopiatul Florești și Direcția Educație Florești, de către prof. prot. Serghei Boldirescu, master în Științe ale Educației, profesor de religie, grad didactic II, Liceul Teoretic „Miron Costin” din Florești, și Svetlana Boldirescu, profesoară de religie și educație plastică, grad didactic II, gimnaziul din Hîrtop.

Ținînd cont de faptul că raionul Florești este unul dintre cele mai mari raioane din țară și de numărul de participanți la seminar, au fost formate două grupuri, astfel organizatorii asigurînd prezența la seminar pe parcursul celor două zile.

Cuvîntul de salut a fost rostit de dna Tatiana Moscalu, directorul Liceului „Miron Costin”, care a menționat: ,,Școala nu se preocupă doar de rezultatele academice ale elevilor, dar și de formarea moral-spirituală a elevilor, care vor fi cetățenii de mîine ai Republicii Moldova”.

În cadrul seminarului au fost prezentate două ore demonstrative în clasele a VIII-a ,,A” (9 septembrie) și a VIII-a ,,B”(10 septembrie). Subiectul lecției a fost ,,Căsătoria și viața de familie”, profesor-moderator fiind părintele Serghei Boldirescu.

La seminar, de asemenea, a fost abordată tema „Proiectarea didactică cheia și baza succesului tuturor celor implicați în procesul educațional”.

Moderatorul seminarului a subliniat ideea că proiectarea didactică este indispensabilă preocupărilor profesorilor, deoarece o lecţie bună este întotdeauna rezultatul unei proiectări corespunzătoare, un instrument absolut necesar cadrului didactic.

În cadrul atelierelor a fost propus modelul de proiect didactic conform cadrului ERRE, profesorii elaborînd în echipe proiectul didactic al unei teme concrete.

O altă temă pentru lucrul practic a fost ”Dezvoltarea competențelor elevilor la lecția de religie prin intermediul proiectului”. Atît profesorii, cît și preoții au fost instruiți să utilizeze metoda proiectului în scopul dezvoltării competențelor elevilor. Participanților li sau oferit mai multe modele de proiecte ce ar putea fi dezvoltate în comunitate, asigurînd și o colaborare strînsă între toate instituțiile din teritoriu.
Spre sfîrșitul seminarului, participanții au făcut o analiză SWOT a curriculumului pe clase la religie.

Materialele seminarului au fost oferite tuturor participanților, pentru a le servi drep suport informațional în activitatea pedagogică.

Cadrele didactice prezente la seminar au menționat că atît ora demonstrativă, cît și munca în ateliere au fost foarte productive. Conținutul lecției, temele abordate, metodele aplicate au fost selectate cu grijă de profesorul de religie, iar sarcinile de lucru au fost formulate explicit și pe înțelesul tuturor.

Considerăm că experiența acumulată la acest seminar va influența calitatea orelor de religie, va consolida colaborarea dintre Școală și Biserică.
Organizatorii seminarului aduc mulțumiri Protopopiatului Florești pentru susținerea acordată în organizarea seminarului, de asemenea Direcției Educație Florești, care a asigurat prezența profesorilor de religie la seminar și a contribuit la organizarea asestuia. Exprimăm mulțumiri direcției Liceului ,,Miron Costin”, colectivului de profesori pentru că au fost receptivi și gazdă primitoare; direcției Gimnaziului din Hîrtop, care au fost parteneri de nădejde în organizarea seminarului.

Ne exprimăm gratitudinea Mitropoliei Moldovei, în persoana dnei Angela Levința, șefa cabinetului metodic din cadrul Departamentului mitropolitan Studii, și Institutului de Științe ale Educației, în persoana dnei Rodica Solovei, doctor, conferențiar cercetător, șefa Catedrei Educație Socială, Artistică și Tehnologică, pentru munca și străduința depusă în perfecționarea cadrelor didactice, contribuind astfel la promovarea eficientă a educației religioase.

Prot. Serghei Boldirescu