Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:05, vineri, 23 noiembrie, 2012

Seminar: Viaţa şi activitatea preotului Dumitru Stăniloae

„Iisus Hristos întîi s-a răstignit ca să rodească mântuirea noastră, așa dar mântuirea trebuie lucrată, lucrată cu plugul inimii cîte un pic.”

   Astăzi în cadrul Academiei de Teologie Ortodoxă şi a Seminarul Teologic s-a făcut pomenirea preotului, profesor universitar, dogmatist, teolog, traducător, scriitor și ziarist român – Dumitru Stăniloae, un vast şi înflăcărat promotor al frumosului, un scriitor de o rară valoare care a transpus în scrierile sale credinţa şi simţămintele proprii, el fiind cunoscut ca autor al manualului de Dogmatică şi traducător al Filocaliei.

   Pentru început elevii şi studenţii s-au adunat în capela studenţească pentru o litie într-u pomenirea adormitului preot Dumitru Stăniloae, aceasta fiind săvîrşită de preotul spiritual a seminariştilor  – Pr.Victor Ceresău.

   Manifestarea a fost organizată cu binecuvîntarea părintelui prorector Vetcislav Cazacu, şi a fost posibilă graţie implicării în organizarea acesteia a părintelui Ioan Uglea, profesor de dogmatică în cadrul ATOM. Seminarul dedicat pomenirii preotului Dumitru Stăniloae a demarat prin prezentarea vieţii şi activităţii acestuia de către preotul Eugen Onicov, profesor de istorie bisericească în cadrul ATOM.

   Cu ocazia organizării acestui eveniment, d-na Ludmila Pădureţ-Şoitu, a dorit ca anume în cadrul mediului teologic să-şi facă lansarea cărţii – „Un pas către Tatăl nostru”, recenzată de către pr. Eugen Onicov şi oaspetele de onoare – Virgil Mândâcanu. Ambii recenzenți au îndemnat pe tinerii prezenţi să facă cîţi mai mulţi paşi către Dumnezeu prin rugăciune, smerenie, evlavie şi jertfire de sine exemplul căruia ni-L dă Iisus Hristos prin răstignirea Sa.

   D-ul Virgil Mândâcanu şi-a exprimat pînă la lacrimi bucuria de a vedea tinerii dornici de a-L cunoaşte pe Dumnezeu, care au ales calea teologiei. Cartea „Un pas către Tatăl nostru” prezintă drumul parcurs de autoare de la un trecut ateist la o credinţă profundă în Domnul nostru Iisus Hristos, concluziționând că niciodată nu este târziu de a te apropia de Dumnezeu, după cum ne spune şi Evanghelia despre cei veniţi în al unsprezecelea ceas.

Sursa: www.teologie.md