Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 27 aprilie, 2016

Seminar didactic şi sărbătoare de suflet la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din oraşul Ungheni în Săptămîna Tineretului Ortodox

IMG_1723

În baza parteneriatului încheiat între Şcoală şi Biserică, cu binecuvîntarea Preasfinţitului Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din oraşul Ungheni a avut loc întrunirea metodică a profesorilor de religie. Avînd acordul Direcţiei de Învăţămînt Ungheni şi bunăvoinţa directorului Liceului, doamna Zinaida Vrabie, la seminar au fost invitaţi preoţii din raionul Ungheni şi profesorii de religie din celelalte trei protopopiate ale Eparhiei de Ungheni şi Nisporeni: Hînceşti, Nisporeni şi Călăraşi.

Seminarul a fost inaugurat de Preasfinţitul Petru, Episcop de Ungheni şi Nisporeni, care a adresat un cuvînt de felicitare profesorilor de religie, cadrelor didactice şi tuturor elevilor cu prilejul acestui eveniment. Ierarhul locului a avut grijă să menţioneze cu Diplome de Onoare toţi pedagogii care predau disciplina Religie în şcolile raionului Ungheni. În mod special, a fost onorată dna Zinaida Vrabie, directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă”, fiindu-i înmînată Medalia „Icoana Maicii Domnului de Hîrbovăţ” şi manualul „Arta de a deveni pedagog”, semnat de profesorul V. Mîndîcanu. Cu Diplome de Onoare chiriarhiceşti au fost desemnaţi directorul adjunct pentru instruire, dna Lidia Vrabie, directorul adjunct pentru educaţie, dna Tatiana Pascari, şi profesorul de educaţie muzicală, dl Andrei Pascaru.

De asemenea, Preasfinţitul Părinte Episcop a donat bibliotecii liceului un set de cărţi cu tematică religioasă.
Prima parte a seminarului a inclus Laboratorul didactic cu tema „Dumnezeu – Sfînta Treime”, moderat de protoiereul Andrei Ursoi, profesor de religie şi preşedinte al Sectorului eparhial „Învăţămînt Religios şi Catehizare”. Laboratorul a oferit cadrelor didactice posibilitatea de a participa alături de liceeni la o lecţie publică de excepţie, lecţie din care au avut de învăţat toţi cei prezenţi. Măiestria profesorului de religie a fost apreciată cu calificativul „excelent”. Din imaginile anexate, cititorul interesat va putea urmări, pas cu pas, desfăşurarea orei publice.

În partea a doua, cadrele didactice au savurat festivitatea „Lumină din lumină”, la care au participat activ elevii claselor a XI-a şi corul „Datina” al liceului, dirijat de profesorul de educaţie muzicală, dl Andrei Pascaru. Elevii, îmbrăcaţi în port naţional, au creat o atmosferă de sărbătoare deosebită.

Oaspeţii au avut prilejul să fie prezenţi şi la inaugurarea unei expoziţii pascale minunate, în cadrul căreia clasele primare şi-au demonstrat măiestria, mai activi fiind elevii din clasa a II-a B.

În felul acesta, seminarul desfăşurat în Săptămîna Tineretului Ortodox, care a fost pentru toate şcolile din învăţămîntul preuniversitar din Republica Moldova o săptămînă a activităţilor extracurriculare, a culminat pentru elevii Liceului Teoretic „Ion Creangă” din oraşul Ungheni cu un moment de deschidere a orizonturilor cunoaşterii, de parcurgere a unor evenimente atît duhovniceşti, cît şi istorice emoţionante, pline de semnificaţii.

Aflîndu-ne în frumoasa perioadă a postului premergător Sărbătorii Învierii Domnului, elevii şi profesorii au fost îndemnaţi să fie vestitori ai iubirii milostive a lui Hristos, ai păcii şi bucuriei, deoarece într-o lume tot mai tristă, confruntată adesea cu violenţa, cu sărăcia şi suferinţa, pacea şi bucuria spirituală sînt extrem de necesare. Din cercetările realizate şi activităţile desfăşurate, elevii au învăţat că Sărbătoarea Sfintelor Paşti ne cheamă pe fiecare să aducem prin rugăciune, prin cuvînt şi faptă bună lumina Învierii lui Hristos în sufletele copiilor orfani, ale bătrînilor singuri, ale bolnavilor neajutoraţi, ale familiilor întristate, despărţite de cei dragi, care trăiesc printre străini cu dorul de casă.

Ţinem să subliniem că la eveniment a participat şi domnul Corneliu Prepeliţă, specialist principal, responsabil de predarea istoriei şi a religiei la Direcţia Educaţie Ungheni, cel care cu multă dăruire menţine controlul predării religiei în şcolile din raion, aducînd o roadă bogată pentru întreaga ţară. Domnul Prepeliţă este personalitatea care îşi călăuzeşte paşii după cuvintele Mîntuitorului nostru Iisus Hristos: „Eu sînt viţa, voi sînteţi mlădiţele. Cel ce rămîne întru Mine şi Eu întru El, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic” (Ioan,15, 5).

La finele manifestării, Preasfinţitul Părinte Episcop Petru a adus mulţumiri Direcţiei Educaţie pentru susţinerea proiectului de predare a religiei, administraţiei Liceului Teoretic „Ion Creangă” şi întregului colectiv didactic pentru munca depusă întru desfăşurarea activităţilor educaţionale, încurajînd profesorii să îşi facă datoria cu dăruire de sine, căci aceasta e menirea lor – „de a arde ca o lumînare care îi luminează pe alţii, consumîndu-se pe sine”.

Mulţumim Preasfinţitului Episcop Petru pentru prezenţa la evenimentele educaţionale, pentru înţelepciunea şi atenţia cu care Sfinţia Sa tratează virtuţile oamenilor, pentru sărbătoarea spiritului şi a comuniunii pe care le oferă prin prezenţa Sfinţiei Sale în şcoală.

Multă recunoştinţă tuturor profesorilor de religie care, cu ajutorul lui Dumnezeu, cultivă cu bucurie, optimism şi generozitate virtuţile creştine şi tradiţiile naţionale în familie şi în mediul şcolar, celor care îşi desfăşoară activitatea profesională dăruind fineţe sufletească şi omenie în relaţiile cu elevii şi colegii de breaslă. Vă mulţumim pentru că ajutaţi copiii să înţeleagă şi să păstreze dreapta credinţă şi vieţuirea creştină.
Mult ajutor de la Domnul, dragi profesori şi elevi, în toată fapta cea bună.

HRISTOS A ÎNVIAT!

A consemnat: Angela Levinţa,
şeful cabinetului metodic,
sectorul sinodal „Învăţămînt Religios şi Studii Teologice”