Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:29, vineri, 12 septembrie, 2014

Seminar despre Sfântul Nichifor al Constantinopolului, la Paris

La Şcoala practică de înalte studii (l’École pratique des hautes études) din Paris, la secţiunea a V-a (ştiinţe religioase), va fi predat un seminar despre Sfântul Nichifor al Constantinopolului.

Acest seminar va avea loc în anul academic 2014-2015, în cadrul catedrei intitulateCreştinism bizantin. Patriarhul iconofil Nichifor al Constantinopolului (758-828) a fost unul dintre cei mai vajnici luptători împotriva iconoclasmului şi a lăsat o operă impresionantă antieretică intitulată Contra Eusebium.

Seminarul este şi un excurs aprofundat în istoria Imperiului Bizantin şi în teologia secolelor VIII şi IX după Hristos. El va fi predat de către Alexis Chryssostalis, la Sorbona.

www.doxologia.ro