Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:15, joi, 28 noiembrie, 2013

Seminar anti-violență în parohia Ghidighici

În preajma Zilei Internaţionale pentru eliminarea violenţei împotriva feemeilor, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, la biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din s. Ghidighici, mun. Chişinău, s-a desfăşurat un Seminar tematic cu genericul: „Atitudinea Bisericii Ortodoxe faţă de violenţă”.

Astfel, în dimineaţa zilei 26 octombrie, un sobor de preoţi din localităţile Durleşti, Vatra, Cojuşna, Revaca, Bâc, Goieni, și Rezina, în frunte cu Prot. Maxim Melinti, parohul bisericii din Ghidghici, a oficiat Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, după care slujitoriiîmpreună cu peste 50 de credincioşi, au participat la lucrările Seminarului.

Şedinţa a început cu citirea „Imnului dragostei”, fragment din epistola paulină (1 Corinteni, cap. 13) şi explicarea acestuia de către părintele Maxim Melinti – gazda evenimentului. Preacucernicia Sa a menţionat că învăţătura creştină se întemeiază pe dragoste. În acest sens locul și rolul omului în societate trebuie să fie determinat de dragostea dumnezieiscă față de creatura Sa. Reieșind din acest considerent, dragoste este şi trebuie să rămână pilonul determinant al familiei şi al societăţii creştine.

În continuarea întrunirii a luat cuvânt prezbitera Ana Atamanenco, prezentând celor prezenți informaţii despre violenţă, cazuele apariţiei acesteia, metode de prevenire şi de ajutoare a victimelor.

În a doua parte a Seminarului au avut loc dezbateri în cadrul cărora s-au examinat cazuri de violență cunoscute de către preoţi, discutându-se cu credincioșii despre metodele de combatere, precum și despre implicarea mai activă a credincioșilor în vederea prevenirii acestui flagel.

La final, s-a hotărât în unanimitate ca astfel de întruniri să aibă loc mai des, cu participarea unui număr cât mai mare de slujitori și enoriași.