Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 28 ianuarie, 2017

Secretarul mitropolitan Prot. mitr. Vadim Cheibaș, la popas aniversar

Vadim Cheibas

Preacucernice părinte secretar,

La un nou popas aniversar, Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine pentru ca și de acum înainte, în deplină sănătate trupească și sufletească, Să Vă îndepliniți cu dragoste și evlavie ascultările încredințate, în cadrul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe.

Dorindu-Vă mulți ani, în comuniune de rugăciune la această sărbătoare binecuvântată, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darul sfânt al vieții, precum și pentru darurile revărsate asupra Preacucerniciei Voastre, pe care le-ați cultivat de-a lungul vremii prin rugăciune și osteneală, înțelepciune și stăruință.

Fie ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea sacerdotală responsabilă şi jertfelnică pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Sfinţiei Voastre dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Vă asigurăm de prețuirea noastră deosebită și de înaltul respect pe care vi-L purtăm, urându-Vă cât mai multe realizări bineplăcute.

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE