Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 26 februarie, 2015

S-au împlinit 90 de ani: Legea prin care Scaunul Mitropolitan al Ungrovlahiei devenea Scaun Patriarhal

Pe 25 februarie 2015, s-au împlinit 90 de ani de la promulgarea Legii pentru ridicarea Scaunului Mitropolitan al Ungrovlahiei la rang de Scaun Patriarhal.

Conform unui raport al Patriarhiei Române, hotărârea fusese luată, mai întâi, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, pe 4 februarie 1925 a fost şi recunoscută de Patriarhul Ecumenic Vasile al III-lea, pe 30 iulie acelaşi an.

De asemenea, întronizarea primului Patriarh, în persoana lui Miron Cristea, avea să aibă loc pe 1 noiembrie, tot în 1925, mai informează Patriarhia Română, prin agenţia de presă oficială, Basilica.

www.lonews.ro