Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

19:39, sâmbătă, 30 iunie, 2012

Scrisoarea deschisă a Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir adresată domnului Marian Lupu

În urma convocării membrilor Comisiei Sinodale pentru problemele morale și sociale, Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, la 26 iunie a.c., a adresat președintelui Parlamentului Republicii Moldova, domnul Marian Lupu, o scrisoare deschisă:

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA
Dlui Marian LUPU

Azi, 26 iunie2012, a avut loc şedinţa Comisiei Sinodale pentru problemele morale şi sociale. În urma discuţiilor a fost adoptată o decizie în legătură cu introducerea noilor tehnologii de identificare a persoanelor fizice şi pericolul controlului automatizat a datelor personale.

În lumina celor expuse, cerem Parlamentului Republicii Moldova şi organelor de resort ale statului să asigure alternativa documentării populaţiei fără atribuirea codurilor de identificare şi altor semne mecano-lizibile, precum şi păstrarea evidenţei manuale a acestor persoane. În acest sens, cerem modificarea proiectului de lege nr. 901 din 03.05.2012 şi menţinerea posibilităţii documentării fără colectarea automatizată a datelor personale.

+VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE