Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:57, miercuri, 4 martie, 2015

Scrisoare de mulţumire din partea Facultăţii de Jurnalism şi Comunicare Publică, din cadrul USEM, adresată Înaltpreasfinţitului Mitropolit Vladimir

Scrisoare de mulţumire

Adresată Înalt Prea Sfințitului Vladimir,

Mitropolit al Chișinăului și al Întregii Moldove

Înalt Prea Sfinția Voastră,
Într-o societate în care predomină instabilitatea pe toate planurile, Biserica are menirea de a contribui la promovarea valorilor moral-spirituale mai intens. Învățământul jurnalistic precum și Biserica au trecut prin mai multe schimbări, din acest considerent este inevitabil ca între aceste două instituții, care se bucură de cea mai mare credibilitate în rândul populației, să existe o colaborare eficientă.

Religia definește omul atît moral cît și spiritual. Se poate spune că Biserica este o călăuză a sufletelor noastre, ne sprijină în luarea deciziilor corecte care se ivesc zilnic în calea noastră. Odată cu progresul noului secol ca să fie evitată stagnarea, este nevoie de o colaborare puternică între Biserică și Mass-Media pentru a promova virtuți.

Déjà de mai mulți ani Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove colaborează destul de fructuos cu Facultatea de Jurnalism și Comunicare Publică din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova. Pe parcursul acestui interval de timp am simțit sprijinul Înalt Prea Sfinției Voastre, în instruirea tinerilor jurnaliști ce mai târziu vor contribui la mediatizarea tematicii religioase, precum și o deschidere în ceea ce privește realizarea mai multor materiale jurnalistice cu aportul reprezentanților clerului.

Întreaga breaslă jurnalistică bucură în permanență de ajutorul promt și generos pe care îl acordați.

În acești ani de păstorire v-am cunoscut drept un păstor înțelept, blând și exigent în același timp, avînd drept prioritate a slujirii arhierești mîntuirea clerului și a credincioșilor ce V-au fost încredințați spre păstorire, așa cum o cere unui adevărat Ierarh al lui Hristos Dumnezeiasca Scriptură și Sfînta Tradiție a Bisericii Ortodoxe.

Conferirea pentru colaboratorii noștri, a acestei medalii jubiliare Eparhia Chișinăului – 200 de ani este un semn de înaltă prețuire pentru activitatea întregului corp profesoral.

Pe această cale reiterăm înalta noastră prețuire și Vă invităm la Facultatea Facultatea de Jurnalism și Comunicare Publică din cadrul Universității de Studii Europene din Moldova pentru a participa la o întrunire cu studenții cât și corpul profesoral.

Înalt Prea Sfințite, vă aducem sincere și cordiale mulțumiri în primul rînd pentru inima Dumneavoastră mare, pentru marea dragoste și jertfelnicie depusă la sprijinirea și realizarea lucrurilor minunate și plăcute Părintelui Ceresc. În numele meu personal și al Faculății de Jurnalism a Universității de Studii Europene din Moldova Vă adresez această scrisoare în semn de respect și recunoștință pentru gestul frumos pe care l-ați făcut.

Suntem convinși că ați făcut acest gest din dragoste evanghelică pentru Dumnezeu și pentru aproapele, cunoscîndu-Vă drept un Păstor cu suflet mare. Adresîndu-Vă calde mulțumiri, ne rugăm Bunului Părinte Ceresc să Vă dăruiască multă sănătate, pace în suflet și nu în ultimul rînd mîntuire sufletească!

Vreau să aduc sincerile mele mulțumiri Înalt Prea Sfinției Voastre, pentru fructuoasa colaborare cu pionii Mass-media, pentru înțelegerea și răbdarea de care a dat dovadă. Am fost onorați să participăm la conferința ce a avut loc la Mitropolia Chișinăului și Întregii Moldove. Vă mulțumesc pentru primirea călduroasă și pentru sinceritatea discuției.

Vă dorim să cultivați și în continuare aceleași virtuți, îndrumînd cu multă înțelepciune, cu duhul blîndeții, al dreptății și al dragostei pe anevoiosul drum al mîntuirii clerul și credincioșii din de Dumnezeu fii duhovnicești ai Prea Sfinției Voastre, Vă asigurăm că vom fi și în continuare alături, susținîndu-Vă cu dragostea noastră, supunerea fiască și rugăciunea.

  Vlad Madan,

Lector universitar