Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

21:51, vineri, 5 septembrie, 2014

Scrisoare de mulţumire adresată ÎPS Mitropolit Vladimir din partea Direcţiei Educaţie Floreşti

Scrisoare de mulţumire adresatî ÎPS Mitropolit Vladimir

Direcţia Educaţie Floreşti constată cu cea mai mare satisfacţie că studierea religiei în instituţiile de învăţămînt din raion a deschis largi perspective de colaborare între Direcţia Educaţie şi Mitropolia Moldovei, Departamentul Studii.

În acest context, Direcţia Floreşti are deosebita plăcere de a Vă adresa cuvinte de mulţumire şi Vă rugăm să acceptaţi celei mai înalte consideraţii!

Şeful DE Floreşti

Nagrineac Ludmila