Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:57, luni, 25 iunie, 2012

Săptămâna de Studii Liturgice la Saint Serge

La Institutulteologic ortodox Sfântul Serghie (Saint Serge) dinParisva avea loc cea de-a 59-a Săptămână de Studii Liturgice. Evenimentul va avea loc între 25 şi 28 iunie 2012.

Tema acestei săptămâni de analize, studii şi conferinţe va fi: „Liturgi şi Liturgişti: fructificarea aportului lor în prezentul Bisericii”.

Pentru cei interesaţi menţionăm temele parcurse:

Pentru o teologie a recepţiei (Pour une théologie de la reception)

Primirea unei moşteniri liturgice (Réception d’un héritage liturgique)

Biblie şi Liturghie (Bible et liturgie)

Liturgişti fondatori: istorie şi teologie (Liturgistes fondateurs : histoire et théologie)

Personalităţi  şi tradiţii locale (Figures et traditions locales)

Chestiuni particulare şi impactul lor (Questions particulières et leurs enjeux)

Traducerea şi adaptarea: pr. Ioan Valentin Istrati

www.saint-serge.net