Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 22 mai, 2015

SÂMBĂTĂ, 23 MAI, PARTICIPĂM LA MARŞUL FAMILIEI!

Cinstiţi slujitori,

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori,

Mâine, 23 mai 2015, să ne adunăm cu toţii în acelaşi cuget pentru a participa la Marşul Familiei. Să venim, indiferent de viziunile politice, de statutul social şi de vârstă, pentru ca, fiind însufleţiţi de învăţătura Sfintei noastre Biserici Ortodoxe să demonstrăm că ne pasă de valorile noastre, de prezent şi de viitorul copiilor noştri.

Să fim cumpătaţi şi cu luare aminte, iar avântul nostru să se manifeste prin rugăciune şi atitudine civică exemplară, după învăţătura Evangheliei Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Să fim uniţi frăţeşte în faţa lui Dumnezeu şi să fim cu luare aminte la testamentul Sfântului şi Marelui Voievod Ştefan, care ne-a lăsat spre moştenire o Ţară a oamenilor credincioşi, curajoşi, harnici şi cinstiţi.

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT!

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE