Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 3 februarie, 2013

S-a încheiat prima zi de lucru a Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse

La 2 februarie a.c., s-a încheiat prima zi de lucru a Soborului Arhieresc al BORu. Începutul întrunirii a fost marcat de săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, în timpul căreia s-au rugat membrii Soborului, după care a fost oficiat un Te-Deum în sala de ședințe de pe lângă Catedrala “Hristos Mântuitorul”.

În cadrul ședinței au fost propuși și aleși membri pentru următoarele Comisii: Redacțională, de Validare și cea de Audit. În ultima comisie, prezidată de către ÎPS Mitropolit Serghie de Ternopol și Kremenețk, a fost inclus ca membru și PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni.

În continuare au fost date citirii mesajele de salut cu ocazia deschiderii ședinței Soborului Arhieresc din partea Președinților rus, ucrainean și belorus, precum și mesajul din partea Prim-Ministrului Republicii Moldova, domnul Vladimir Filat, în urarea Domniei Sale menționându-se: “ Preafericirea Voastră,

Înalt Prea Sfințiile Voastre, membri ai Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse,

Misiunea Soborului Arhieresc este de a reglementa viața bisericească și de a o feri de orice pericole, lucru care cere multă atenție și minuțiozitate. De-a lungul anilor, Înalt Prea Sfințiile Voastre, sub conducerea înțeleaptă a Preafericitului Patriarh Kiril, ați demonstrat cu prisosință că această misiune Vă stă în puteri, cu ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu.

Astfel și în continuare ne punem speranțele în hotărârile Sfântului Sinod întru înflorirea Ortodoxiei și promovarea valorilor nemuritoare, creatoare de caractere și păstrătoare a tradițiilor verticale, artizane ale spiritualității.”

În continuare, cu binecuvântarea Preafericrii Sale, ÎPS Mitropolit Vladimir de Sankt-Petersburg și Ladonej, a prezentat plenului darea de seamă cu privire la viața și activitatea Bisericii Ortodoxe Ruse în răstimpul care a trecut de la Soborul Arhieresc din anul 2011.

Menționăm că la ședința de ieri au fost prezenți 234 din 244 de arhierei incluși în liste. Din cei 234 – 215 conduc eparhii, iar 19 sunt vicari. Totodată mai sunt prezenți și 50 de arhierei care nu sunt membri ai Soborului Arhieresc.

Vă reamintim că delegația Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove la Moscova, este condusă de către Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir, membru permanent al Sfântului Sinod și al Soborului Bisericii Ortodoxe Ruse.