Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 10 decembrie, 2012

Rugăciune și laudă Domnului la Catedrala Mitropolitană

În dimineața zilei de ieri, slujitorii și credincioșii adunați în jurul Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir au dat slavă Mântuitorului, reuniți în rugăciunea și bucuria duhovnicească a Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii.

Cea de a XXVII-a Duminică de după Rusalii a rămas să fie memorabilă pentru diac. Grigorie Costin,  care cu binecuvântare arhierească s-a învrednicit de hirotonire în treaptă preoțească. Vlădica Vladimir a urat părintelui Grigorie să fie un preot sârguincios, dedicat întru totul chemării sale, spre buna îndrumare a tuturor celor ce caută mântuirea. Pr. Grigorie a mulțumit Mitropolitului pentru frumoasele îndemnuri și pentru sincerele felicitări, asigurând pe Înalt Prea Sfinția Sa că și va îndrepta toate forțele spre a-și îndeplini misiunea sa preoțească, spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Tot în această zi, tânărul Vadim Pânzari a fost hirotonit în treapta de diacon, primind sfaturile și îndemnurile Întâistătătorului spre o slujire binecuvântată și vrednică. Diac. Vadim și-a exprimat profunda recunoștință în fața Înalt Prea Sfinției Sale pentru marea cinste, promițând să se dedice în totalitate Bisericii și credincioșilor.

Serviciul divin a continuat în aceiași atmosferă de mângâiere și împăcare duhovnicească, după care slujitorii Catedralei Mitropolitane au oficiat un Te-Deum de laudă și de mulțumire.