Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 10 februarie, 2013

Rezoluţia Bisericii Ruse privind viitorul Sinod Pan-Ortodox

Vă prezentăm mai jos rezoluţia Bisericii Ortodoxe Ruse, semnată în ultimele zile, vizavi de viitorul Sinod Pan-Ortodox.
„În timpul pregătirii Sinodului Pan-Ortodox, nu este posibil să nu se ţină cont de starea critică a clerului şi a poporului credincios, de atitudinea lor faţă de perspectivele convocării Sinodului.
Adunarea Consiliului Episcopilor a subliniat că regulamentul şi ordinea de zi a Sinodului Pan-Ortodox, principiile de constituire, protocolul oficierilor liturgice şi reuniunile sale, proiectele documentelor sinodale fundamentale ar trebui să fie aprobate de către toate Bisericile ortodoxe locale.
Ierarhii Bisericii Ortodoxe Ruse consideră că pregătirea Sinodului Pan-Ortodox trebuie să cuprindă o dezbatere largă pe marginea rezoluţiilor pregătite şi să se distingă printr-o preocupare specială faţă de păstrarea purităţii doctrinei ortodoxe. Membrii Adunării Episcopilor consideră indispensabil faptul că Comitetul de preşedinţie al Sinodului Pan-Ortodox trebuie să fie constituit din Primatii tuturor Bisericilor ortodoxe locale şi, în cadrul acestuia, episcopii Bisericilor locale să fie reprezentaţi cât mai bine posibil”.

www.lacasuriortodoxe.ro