Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:58, joi, 16 august, 2012

Recunoștință pentru binefăcătorii Bisericii Ortodoxe

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a primit în audiență la Palatul Mitropolitan pe domnul Vasile Ceban cu familia, profesor în cadrul USEM și pe domnul Alexandr Okulov, om de afaceri – ctitori ai bisericilor ortodoxe din orașele Fidenza și Vicenza, Italia, administrate de către Prot. Mitr. Veniamin Onu.

În cadrul discuțiilor, Vlădica Vladimir a mulțumit invitaților pentru munca pe care cei doi o depun spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova, prin ajutorarea parohiilor ortodoxe din cele două localități italiene unde locuiesc și muncesc comunități importante de moldoveni, exprimându-și speranța că și în viitor domniile lor vor continua șirul de binefaceri, dând un exemplu demn de urmat tuturor creștinilor binecredincioși.

Pentru truda lor, cei doi ctitori s-au învrednicit de înalte distincții bisericești după cum urmează: domnul Vasile Ceban a fost decorat cu ordinul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, iar domnul Okulov cu Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski”.