Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 21 februarie, 2012

Recunoștință pentru binefăcătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a primit la reședința mitropolitană pe domnul Valentin Goga, director general al Organizaţiei Concertistice şi de Impresariat „Moldova-Concert”.

În cadrul discuțiilor Vlădica Vladimir a mulțumit domnului Goga pentru susținerea și aportul pe care l-a adus de-a lungul timpului pentru organizarea concertelor de muzică duhovnicească, a conferințelor și altor evenimente cu caracter ortodox.

Cu acest prilej, domnul Valentin Goga a fost decorat de către Mitropolit cu Odrinul „Paisie Velicikovski”, gr. II, exprimându-și speranța că și în continuare, între Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove și „Moldova-Concert” va fi o colaborare fructuoasă.

Domnul V. Goga a mulțumit ierarhului pentru decorația acordată și l-a asigurat că și în continuare vor fi create toate premisele pentru realizarea proiectelor comune.