Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

20:46, sâmbătă, 20 octombrie, 2012

Recunoștință pentru binefăcătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir a invitat la Palatul Mitropolitan un grup de credincioși care au contribuit în mod substanțial la buna desfășurare a vieții bisericești.

Astfel, în semn de recunoștință pentru eforturile depuse, Vlădica Vladimir a oferit binefăcătorilor următoarele distincții: domnii Anatol Ignat și Iurii Patlatâi au fost decorați cu Ordinul “Ștefan cel Mare și Sfânt” gr. II, domnii Gheorghe Caberi, Cornel Jalobă și Vasile Cucu s-au învrednicit de Ordniul “Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II, iar doamna Tatiana Calo a fost dinstinsă cu Ordinul “Cuv. Parascheva” gr. II.

Întâistătătorul a mulțumit oaspeților pentru bunăvoința domniilor lor și pentru dragostea ce o au pentru cele sfinte, exprimată prin susținere permanentă și dezinteresată.

Invitații la rândul lor și-au manifestat recunoștința față de gestul deosebit al Înalt Prea Sfinției Sale, declarând că și în continuare se vor mobiliza pentru binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.