Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 10 octombrie, 2012

Recunoștință pentru binefăcătorii Bisericii Ortodoxe din Moldova

Înalt Prea Sfințitul Mitropolit Vladimir l-a decorat pe domnul Alexandru Cojin, consilier al ASCOM, cu Ordinul “Cuv. Paisie Velicikovski” gr. II, pentru munca pordigioasă depusă spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Mitropolitul a mulțumit invitatului pentru disponibilitatea și promptitudinea sa, exprimându-și speranța că și în continuare Domnia Sa se va manifesta printr-o filantropie dezinteresată și necesară.

Domnul Cojin s-a arătat recunoscător Întâistătătorului pentru acest deosebit gest de atenție, subliniind că se va strădui să fie și mai departe de folos Bisericii strămoșești.